תפריט נגישות
English Русский German French
גודל גופן  א א א
חיפוש

הליך השבת נכסי הנספים ליורשים

אדם הרואה עצמו כיורש של נספה שואה מוזמן להגיש בקשת השבה לנכסי הנספה המצויים בישראל ומופיעים ברשימות הנכסים באתר.

בקשות להשבת רכוש נספי השואה:

  • יוגשו באמצעות טופס בקשה מיוחד המצוי באתר האינטרנט של החברה
  • ניתן לשלוח את הטופס לחברה דרך האתר 
  • לחצו להנחיות כיצד להגיש בקשה.

תנאי הסף לטיפול בבקשה:
הנכס מופיע ברשימת הנכסים שפרסמה החברה

תנאי הזכאות להשבת נכס:
קיימת זהות בין נספה השואה הרשום בבקשה (קרובו של המבקש) לבין בעל הנכס הרשום אצלנו 
המבקש זכאי לנכס מכוח דיני ירושה.

ראיות ומידע:
ביכולתנו להחליט בבקשות בהסתמך על כל ראיה שנמצא לנכון על פי שיקול דעתנו, ואיננו כבולים בדיני ראיות.

ערר על ההחלטה:
מבקש הרואה עצמו נפגע מההחלטה שניתנה לו רשאי לערור עליה בפני ועדת הערר בתוך 45 יום מיום שהומצאה לו ההחלטה.


לאיתור קרוביכם ברשימת בעלי הנכסים - לחצו כאן

בניית אתרים
מילזו - הקמה ותחזוקה אתרי אינטרנט